Πότε δίνουν εξετάσεις οι μαθητές σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

Στις 9 Μαίου, ημέρα Τρίτη,  λήγουν τα μαθήματα στα Λύκεια ενώ οι γραπτές απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις αρχίζουν για  τα Γυμνάσια την 1η Ιουνίου  και στα Λύκεια  (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), στις 11 Μαίου.

Ειδικότερα:

Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο τα μαθήματα λήγουν στις 26  Μαίου και ακολουθούν επαναλήψεις διδακτέας ύλης  και εκδηλώσεις  το διήμερο 29 και 30 Μαίου.

Στις 31 Μαίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα φοίτησης.

Την 1η Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Στις 12 Ιουνίου  θα εκδοθούν τα αποτελέσματα για τους μαθητές Γυμνασίου

Στις 13 Ιουνίου θα ξεκινήσουν  μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μετεξεταστέους μαθητές τα οποία προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι και 23 Ιουνίου.

Στις 26 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μετεξεταστέους μαθητές

Στις 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα .

Στα Γενικά Λύκεια

Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου  και παράλληλα οι προαγωγικές της Α και Β Λυκείου  θα ξεκινήσουν στις 11 Μαίου.

Για τη Γ Λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι στις 26 Μαίου και τα αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 31 Μαίου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α και Β Λυκείου θα  συνεχιστούν και μετά τις 26 Μαίου και τα αποτελέσματα θα εκδοθούν  στις 6 Ιουνίου.

Εξετάσεις μετεξεταστέων μαθητών Α, Β και Γ  Λυκείου θα ξεκινήσουν  στις 23 Ιουνίου  και θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουνίου

Στις 29  Μαίου  θα εκδοθούν τα αποτελέσματα της Γ τάξης  και 6 Ιουνίου της Α και Β .

ΕΠΑΛ

Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ οι  απολυτήριες εξετάσεις της Γ τάξης  και παράλληλα οι προαγωγικές της Α και Β ΕΠΑΛ  θα ξεκινήσουν στις 11 Μαίου.

Την 1η Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα για την Γ τάξη.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α και Β τάξη ΕΠΑΛ  θα  συνεχιστούν και μετά τις 26 Μαίου και τα αποτελέσματα θα εκδοθούν  στις 7 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις μετεξεταστέων μαθητών Α, Β και Γ  Λυκείου θα ξεκινήσουν  στις 23 Ιουνίου  και θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουνίου

Στις 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.

Πανελλαδικές

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 6 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ και 7 Ιουνίου για τα ΓΕΛ

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα

Ειδικά μαθήματα

Οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα θα ξεκινήσουν  στις 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 30 του ίδιου μήνα.

ΤΕΦΑΑ

Οι Πρακτικές δοκιμασίες  (ΤΕΦΑΑ κ.α.) θα ξεκινήσουν  20 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 30 του ίδιου μήνα.

https://www.esos.gr/arthra/50028/pote-dinoyn-exetaseis-oi-mathites-se-gymnasia-gel-kai-epal

Read more...

Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ.

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες και το είδος των εξετάσεων:

 

     

Απολυτήριες εξετάσεις και Εισαγωγικές (Πανελλαδικές) εξετάσεις

 

Γυμνάσιο

 

 

 

 

ΓΕ.Λ.

 

ΕΠΑ.Λ.

 

Ειδικά μαθήματα

 

Πρακτικές Δοκιμασίες

Πε 11/5

 

 

 

 

 

 

Συνέχιση μαθημάτων

 

 

 

Απολυτήριες εξετάσεις

 

(και παράλληλα

εξετάσεις προαγωγικές

της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

 

 

 

 

 

Απολυτήριες εξετάσεις

(και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές

της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

       

Πα 12/5

   

Σα 13/5

   

Κυ 14/5

   

Δε 15/5

   

Τρ 16/5

   

Τε 17/5

   

Πε 18/5

   

Πα 19/5

   

Σα 20/5

   

Κυ 21/5

   

Δε 22/5

   

Τρ 23/5

   

Τε 24/5

   

Πε 25/5

   

Πα 26/5

   

Σα 27/5

 

 

     

Κυ 28/5

 

 

     

Δε 29/5

Επαναλήψεις διδακτέας ύλης και/ή  εκδηλώσεις

Απολυτήριες για ασθενείς Γ τάξης

     

Τρ 30/5

     

Τε 31/5

Αποτελέσματα φοίτησης

Αποτελέσματα Γ΄ τάξης

     

Πε 1/6

Προαγωγικές- Απολυτήριες

       

Πα 2/6

       

Σα 3/6

 

       

Κυ 4/6

 

 

     

Δε 5/6

 

Αποτελέσματα Α και Β τάξης

     

Τρ 6/6

Προαγ.-Απολυτ.

 

Πανελλαδικές

   

Τε 7/6

Εξετάσεις για ασθενείς

Πανελλαδικές

     

Πε 8/6

Προαγ.-Απολυτ.

 

Πανελλαδικές

   

Πα 9/6

Εξετάσεις για ασθενείς

Πανελλαδικές

     

Σα 10/6

 

 

Πανελλαδικές

   

Κυ 11/6

 

       

Δε 12/6

Έκδοση αποτελεσμάτων

Πανελλαδικές

     

Τρ 13/6

 

 

Ενισχυτική διδασκαλία για μετεξεταστέους

 

Πανελλαδικές

   

Τε 14/6

Πανελλαδικές

     

Πε15/6

 

Πανελλαδικές

   

Πα 16/6

Πανελλαδικές

     

Σα 17/6

 

Πανελλαδικές

   

Κυ 18/6

       

Δε 19/6

Πανελλαδικές

     

Τρ 20/6

 

Πανελλαδικές

 

Πρακτικές δοκιμασίες

(ΤΕΦΑΑ κ.ά)

Τε 21/6

 

Πανελλαδικές

 

Πε 22/6

   

Ειδικό μάθημα

Πα 23/6

Εξετάσεις μετεξεταστέων Γ΄ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)

 

Ειδικό μάθημα

Σα 24/6

 

 

 

Ειδικό μάθημα

 

Κυ 25/6

 

 

     

Δε 26/6

Προαγ.-απολυτ.

μετεξεταστέων

Εξετάσεις μετεξεταστέων

Γ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)

 

Ειδικό μάθημα

Πρακτικές δοκιμασίες

(ΤΕΦΑΑ κ.ά)

Τρ 27/6

 

2 Ειδικά μαθήματα

Τε 28/6

 

 

Ειδικό μάθημα

Πε 29/6

Έκδοση αποτελεσμάτων

Έκδοση αποτελεσμάτων

Έκδοση αποτελεσμάτων

Ειδικό μάθημα

Πα 30/6

 

   

Ειδικό μάθημα

  1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πλέον αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες και αφορούν αποκλειστικά την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να έπονται των απολυτηρίων.
  2. Η διενέργεια των απολυτηρίων τον Μάιο επιτρέπει να δοθεί πριν από  την κατάθεση των μηχανογραφικών δεύτερη ευκαιρία για λήψη απολυτηρίου σε όσους/ες δεν μπορέσουν να προαχθούν. Με τον νόμο 4452  που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται στο τέλος Ιουνίου εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της Γ΄ τάξης αλλά και των υπόλοιπων τάξεων.
  3. Με τον ίδιο νόμο καθιερώνεται για πρώτη φορά τρίτη εξεταστική περίοδος για τους τελειόφοιτους του λυκείου, η οποία τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, αφού θα λάβουν έγκαιρα το απολυτήριό τους, να εγγραφούν, αν το επιθυμούν, σε  ΙΕΚ ή στη Β΄ΕΠΑΛ, για να λάβουν  κάποια ειδικότητα.

Σε ό,τι αφορά το Γυμνάσιο στη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζονται ορισμένα πρώτα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση του διδακτικού χρόνου (μαθήματα έως τέλος Μαΐου) και τον περιορισμό του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, καθώς και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας (Θεματική Εβδομάδα, συνθετικές και δημιουργικές εργασίες).

Ανάλογες αλλαγές μελετώνται για την επόμενη σχολική χρονιά στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου (τάξεις που θα συνεχίσουν με το ισχύον σήμερα σύστημα), π.χ. μείωση των μαθημάτων που θα εξετάζονται στις προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις και αξιοποίηση των συνθετικών εργασιών στη διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα βέβαια εξελίσσεται η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τη ριζική αναμόρφωση του Λυκείου και, προτού τελειώσει η σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει σχετικά τους/τις απόφοιτους/ες του Γυμνασίου.

πηγή

 

Read more...

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΗΜΕΡΕΣ

α΄ γυμν.

β΄ γυμν.

γ΄ γυμν.

Α΄ ΛΥΚ.

Β΄ ΛΥΚ.

Γ΄ ΛΥΚ.

 

ΤΡΙ.19/5 12.30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΑΡΧΑΙΑ/ΜΑΘΗΜΑΤ. (ΚΑΤ)

ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΤΡΙ.19/5 12.30

ΠΕΜ.21/5 10.30

1) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αρχ.μτφ.(ΕΛΕΝΗ)

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Α.Ο.Δ.Ε. (Κατ.)

ΠΕΜ.21/5 10.30

21/5 12.30

2) Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2) ΙΛΙΑΔΑ (Αρχ.μτφ)

       

21/5 12.30

               

ΤΡΙ.26/5 12.30

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τχ κατ.

ΤΡΙ.26/5 12.30

ΠΕΜ.28/5 10.30

1) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ Τχ κατ.

ΠΕΜ.28/5 10.30

28/5 12.30

2 ) ΙΣΤΟΡΙΑ

2) ΦΥΣΙΚΗ

2) ΙΣΤΟΡΙΑ

     

28/5 12.30

ΤΕΤ.3/6 12.30

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Α.Ε.Π.Π. (Κατ.)

ΤΕΤ.3/6 12.30

ΠΕΜ.4/6 10.30

1) ΓΑΛΛ./ΓΕΡΜΑΝ.

ΓΑΛΛ./ΓΕΡΜΑΝ.

1) Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΔΙΑΧ.ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓ.(Γ.Π)

ΠΕΜ.4/6 10.30

4/6 12.30

2) ΑΓΓΛΙΚΑ

 

2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

     

4/6 12.30

ΠΑΡ.5/6 10.30

ΟΔΥΣΣΕΙΑ (Αρχ.μτφ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)

ΠΑΡ.5/6 10.30

ΔΕΥΤ.8/6 12.30

ΦΥΣΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΡΧ.ΕΠΙΣΤΗΜ/ΦΥΣΙΚΗ(ΚΑΤ)

ΦΥΣΙΚΗ(Γ.Π) / Α.Ο.Θ.

ΔΕΥΤ.8/6 12.30

ΤΡΙ.9/6 10.30

----

---

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΡΙ.9/6 10.30

ΤΕΤ.10/6 10.30

ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

----

Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΕΤ.10/6 10.30

ΠΕΜ.11/6 10.30

----

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΕΜ.11/6 10.30

ΠΑΡ.12/6 10.30

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

ΝΕΟΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΠΟΛΙΤ/ΚΟΙΝ.ΑΓΩΓΗ

Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡ.12/6 10.30

12/6 12.30

----

----

----

----

2) ΑΡΧΕΣ Η/Υ

----

12/6 12.30

ΔΕΥΤ.15/6 10.30

     

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΕΥΤ.15/6 10.30

15/6 12.30

     

----

AΓΓΛΙΚΑ

----

15/6 12.30

ΤΡΙ.16/6 10.30

     

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

ΤΡΙ.16/6 10.30

Read more...
Subscribe to this RSS feed
  1. Ειδησεις
  2. Ετικετες
  3. Videos

Sign In or Create Account