Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 2021 - Νέα εκπαιδευτική δράση του Ψηφιακού Λαογραφικού Μουσείου ΜΣΒ

Με μια νέα εκπαιδευτική δράση με τίτλο: "Ακούω, Αξιοποιώ και Δημιουργώ στο European School Radio" γιορτάζει το Ψηφιακό Λαογραφικό Μουσείο του Μουσικού Σχολείου Βέροιας την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 2021 που τιμάται κάθε χρόνο από το 2017 στις 9 Φεβρουαρίου - ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή, Διονύσιου Σολωμού.
Η δράση στηρίζεται στην διδακτική αξιοποίηση από την επιαδευτική κοινότητα της ζωντανής διαδραστικής συνεργατικής ραδιοφωνικής εκπομπής που μεταδόθηκε από τον χώρο του Μουσικού Σχολείου Βέροιας στην πρωινή ζώνη του European School Radio στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας 2019.
Μπορείτε να βρείτε το φύλλο αξιοποίησης της εκπομπής αυτής στο Μουσείο στην κατάλληλη στήλη εδώ.
 
Λίγα λόγια για την εκπομπή
Η εκπομπή ήταν μια υπέροχη συνεργασία που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων Αρχαίας και Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας χρησιμοποιώντας ως εκπαιδευτικό εργαλείο το μαθητικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή αποτελεί το τελικό προϊόν ψηφιακού διδακτικού σεναρίου με τίτλο: «Το ταξίδι της Ελληνικής Γλώσσας με όχημα τη Μουσική και το European School Radio» το οποίο σχεδιάστηκε από τις φιλολόγους/μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας “Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, Χαρά Σκουμποπούλου και Λένα Ιωαννίδου. Σκοπός της εκπομπής αυτής ήταν η προβολή της ιστορικής συνέχειας, του πλούτου και των ιδιωμάτων της ελληνικής γλώσσας που αποτελούν θεμέλιο της εθνικής ταυτότητας του ελληνισμού αλλά και να δοθεί το μήνυμα ότι η νέα γενιά μπορεί να ωφεληθεί πολλαπλά, αν εξοικειωθεί με την ιστορία και τη χρήση της και αφομοιώσει δημιουργικά τον πλούτο της. Πληροφορίες για την εκπομπή εδώ κι εδώ.
Ακούστε την εκπομπή από το Podcast του σταθμού μετά την μετάδοσή της εδώ.
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 2021 από Χαρά Σκουμποπούλου
Read more...

Εκδηλώσεις στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9η Φεβρουαρίου)

Δείτε εδώ  το σχετικό έγγραφο

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17889 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1384/24/04/2017). Μέσω της θέσπισης αυτού του ετήσιου παγκόσμιου εορτασμού επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως.

Η γνώση και η κατανόηση της σημασίας της ελληνικής γλώσσας συνιστά βασική παιδευτική επιδίωξη. Ιδιαίτερα η νέα γενιά μπορεί να ωφεληθεί πολλαπλά, αν εξοικειωθεί με την ιστορία και τη χρήση της και αφομοιώσει δημιουργικά τον πλούτο της, γεγονός που θα της επιτρέψει να κατανοήσει τη βαθύτερη ουσία του ελληνικού πολιτισμού και την πολυδιάστατη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη δημιουργία του παγκόσμιου πολιτισμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας προτείνονται ενδεικτικά μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, που μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα στο επίπεδο ωριμότητας των μαθητών και μαθητριών και να αξιοποιηθούν κατάλληλα σε όλες τις σχολικές μονάδες. 1. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας σχετικά με το ρόλο και τη σημασία της Ελληνικής Γλώσσας. Τέτοιες δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την παρουσίαση συγκεκριμένων θεματικών εντός της σχολικής μονάδας, με τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών, όπως είναι, π.χ., η Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, η σχέση της με άλλες Γλώσσες (παλαιότερες και σύγχρονες), η αξία της γλωσσικής παιδείας, τρόποι εμπλουτισμού του λεξιλογίου, λεξιλογικά παιγνίδια κ.ά. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν τόσο κείμενα που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχα σχολικά βιβλία (γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας κ.λπ.) όσο και κείμενα δόκιμων συγγραφέων και διανοητών που κρίνονται κατάλληλα, σε συνάρτηση με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

2. Ανάθεση/ανάληψη μικρών ερευνητικών δημιουργικών εργασιών, με θέματα σχετικά με τη διαχρονία και τη συγχρονία της Ελληνικής Γλώσσας κ.τ.ό., ώστε οι μαθήτριες και μαθητές να κατανοήσουν με απλό τρόπο βασικά στοιχεία της γλωσσικής εξέλιξης. 3. Δημιουργία ευκαιριών στους/στις μαθητές/μαθήτριες να συνομιλήσουν με ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, καταξιωμένους λογοτέχνες, φιλολόγους, γλωσσολόγους κ.ά., να προσεγγίσουν πολυδιάστατα διάφορες πτυχές της ελληνικής γλώσσας και τρόπους χρήσης της, να συμμετάσχουν σε λογοτεχνικά εργαστήρια, σε δημόσιες αναγνώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνικούς περιπάτους, να εμπλακούν στη διοργάνωση εκθέσεων βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων ή δρωμένων, εμπνευσμένων από βιβλία, σχολικά ή λογοτεχνικά κ.ο.κ.

4. Διοργάνωση ανοικτών ή και δημόσιων συζητήσεων μεταξύ των σχολικών μονάδων, μεταξύ των τάξεων του ίδιου σχολείου ή μεταξύ των μαθητών/μαθητριών μιας τάξης, σε θεματικές που άπτονται των σχολικών εγχειριδίων ή επίκαιρων θεμάτων, με στόχο την ανάδειξη του προφορικού λόγου και την ανάπτυξη ποικίλων μορφών αξιοποίησης της γλώσσας σε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις. 5. Οργάνωση συζητήσεων με πρόσωπα που εργάζονται στα ΜΜΕ και έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία και την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και άλλων ενημερωτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών εκπομπών ή τη συγγραφή άρθρων στα έντυπα ΜΜΕ, γύρω από τα ζητήματα της γλώσσας και της ορθής εκφοράς του λόγου, προφορικού ή γραπτού. Εντοπισμός προβλημάτων (συνήθη σφάλματα, «ξύλινη γλώσσα», στερεότυπες φράσεις-κλισέ κ.λπ.) και αναζήτηση λύσεων. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να προγραμματίσει και να υλοποιήσει τις πιο πρόσφορες δράσεις κατά την εκτίμησή της, ενθαρρύνοντας και ατομικές πρωτοβουλίες από την πλευρά εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών, εφόσον προάγουν τον βασικό στόχο της Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας. Σημειώνουμε ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν την 9 η Φεβρουαρίου, αλλά είναι επίσης δυνατό να εκκινήσουν με αφορμή την ημέρα του εορτασμού και να ολοκληρωθούν αργότερα.

                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Read more...

Αφιέρωμα στον αγώνα για την ελευθερία και τον Διονύσιο Σολωμό παρουσίασε το Μουσικό Σχολείο Βέροιας

        Συγκίνησαν οι μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Βέροιας το κοινό στην εκδήλωση με τίτλο: «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» το πρωί της Παρασκευής 23 Μαρτίου 2018 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βέροιας.

         Η εκδήλωση, που ήταν αφιερωμένη στον αγώνα για την ελευθερία έτσι όπως τον εξύμνησε η λαϊκή μούσα αλλά και ο εθνικός ποιητής, Διονύσιος Σολωμός, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου αλλά και τη συμπλήρωση 220 χρόνων από την γέννηση του εθνικού μας ποιητή. Επίσης, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας - 9 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού. Μέσω της θέσπισης αυτού του ετήσιου παγκόσμιου εορτασμού από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. (δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο)

         Παρουσιάστηκαν θεατρικά δρώμενα που αποτύπωναν σημαντικές στιγμές από τη ζωή του ποιητή από τα παιδικά του χρόνια στη Ζάκυνθο, το πέρασμά του από την Ιταλία και την επιστροφή του στα πάτρια εδάφη, τη συνάντησή του με τον Σπ. Τρικούπη και την ενθάρρυνσή του να γράψει στην ελληνική γλώσσα - "την γλώσσα την οποία ερουφήσατε με το γάλα της μητρός σας", όπως χαρακτηριστικά του είπε, αλλά και τη σύνδεσή του με αδερφική φιλία με τον Γ. Τερτσέτη και τη γνωριμία του με τον Ν. Μάντζαρο στην Κέρκυρα, τον συνθέτη που μελοποίησε τον Ύμνο εις την Ελευθερία. Αξιοσημείωτο είναι ότι χάρη στον Γ. Τερτσέτη χρωστάμε τον περίφημο «Διάλογο» για τη γλώσσα του εθνικού μας ποιητή – με τη χαρακτηριστική φράση που έδωσε και τον τίτλο στην εκδήλωση - αλλά και σκέψεις του που εκθέτει σε επιστολές του προς αυτόν, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και επισημαίνοντας σε επιστολή του το 1842 πως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας ήταν η διαφθορά.

       Η εκδήλωση περιλάμβανε, επίσης, απαγγελίες και μουσική απόδοση αποσπασμάτων από τα μνημειώδη έργα του Σολωμού, «Ύμνος εις την Ελευθερία» και «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» από μουσικοθεατρικό σχήμα  που αποτελείται από μέλη της ραδιοφωνικής ομάδας του σχολείου αλλά και παρουσίαση των μεγάλων στιγμών του αγώνα για ελευθερία μέσα από δημοτικά τραγούδια από το σύνολο παραδοσιακής μουσικής του σχολείου.

         Τη δημοτική ποίηση ήταν αυτή μελέτησε σε βάθος ο Σολωμός και χρησιμοποίησε την εικονοπλαστική της στη δική του ποίηση», όπως σημειώνει και ο Peter Mackridge. Αλλά και ο ίδιος ο ποιητής γράφει στην επιστολή του στον Γ. Τερτσέτη: «Χαίρομαι να παίρνονται για ξεκίνημα τα δημοτικά τραγούδια, θα 'θελα όμως, όποιος μεταχειρίζεται την κλέφτικη γλώσσα, να τη μεταχειρίζεται στην ουσία της και όχι στη μορφή της, με νιώθεις; Κι όσο για την ποίηση, πρόσεξε καλά Γιώργη μου, γιατί βέβαια καλό είναι να ρίχνει κανείς τις ρίζες του πάνω σ' αυτά τ' αχνάρια, δεν είναι όμως καλό να σταματά εκεί· πρέπει να υψώνεται κατακόρυφα. Δεν ξέρω αν φανέρωσα καλά τη σκέψη μου, έτσι βιαστικά που γράφω. Η κλέφτικη ποίηση είναι όμορφη και ενδιαφέρουσα καθώς μ' αυτήν παράστησαν ανεπιτήδευτα οι Κλέφτες τη ζωή τους, τις ιδέες τους και τα αισθήματά τους. Δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον στο δικό μας στόμα· το έθνος ζητά από μας το θησαυρό της δικής μας διάνοιας, της ατομικής, ντυμένον εθνικά.»

     Ευχαριστούμε τους μαθητές της έκτης τάξης και τους συνοδούς - εκπαιδευτικούς  τους από το 1ο - 2ο δημοτικό σχολείο Βέροιας και το δημοτικό σχολείο Πατρίδας που παρακολούθησαν την εκδήλωση.

       Την επιμέλεια και τη διδασκαλία των κειμένων είχε η φιλόλογος, Χαρά Σκουμποπούλου ενώ τη διδασκαλία ορχήστρας, ο καθηγητής μουσικής, Γιάννης Μπαλιάκας και τη διδασκαλία χορωδίας και τη διεύθυνση είχε ο καθηγητής μουσικής, Ιορδάνης Κουτσιμανής. Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εκδήλωση.

        Κι όπως σημειώνει και ο ποιητής, Οδυσσέας Ελύτης: «Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί όπου και να θολώνει ο νους σας μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό…»

Δείτε εδώ το βίντεο από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο verianet.gr τον οποίο και ευχαριστούμε για την κάλυψη της εκδήλωσης.

Το χάραμα επήρα - βίντεο

 

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
  1. Ειδησεις
  2. Ετικετες
  3. Videos

Sign In or Create Account