Μαθαίνω πώς να μελετώ

Υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας:

 Χώρος εργασίας:

 •   Στο τραπέζι πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για το διάβασμα του συγκεκριμένου μαθήματος.
 •   Είναι προτιμότερο να επιλέγεται ο ίδιος πάντοτε χώρος.
 •   Κατά τα διαλείμματα είναι απαραίτητο να γίνεται αλλαγή του χώρου.
 • Ώρες εργασίας:

 •   Ο καθένας πρέπει να βρει ποιες ώρες είναι γι’ αυτόν οι πιο αποδοτικές.
 •   Είναι προτιμότερο να υπάρχουν προκαθορισμένες ώρες διαβάσματος. Κάθε αλλαγή συνήθειας απαιτεί και ανάλογο χρόνο προσαρμογής.
 • Διαλείμματα:

 •   Τα διαλείμματα είναι σημαντικά, απαραίτητα και βοηθούν τη μάθηση.
 •   Η διάρκεια του διαλείμματος πρέπει να προκαθορίζεται και να τηρείται.
 •   Οι δραστηριότητες κατά τα διαλείμματα πρέπει να διαφοροποιούνται από τη διαδικασία του διαβάσματος.
 •   Κατά τα σύντομα διαλείμματα αποφύγετε τις δραστηριότητες που διακόπτονται δύσκολα (τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια).
 • Σωματική ευεξία:

 •   Κατάλληλη διατροφή.
 •   Συστήνεται η κίνηση ως αντισταθμιστικός παράγοντας (για παράδειγμα, κατά τα διαλείμματα).
 •   Είναι απαραίτητος αρκετός ύπνος για την αναζωογόνηση του σώματος.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ

 ·  Απρόοπτα γεγονότα: Φροντίζω να συνυπολογίσω και το χρόνο για τυχόν απρόσμενες υποχρεώσεις.

 •   Λεπτομερής σχεδιασμός: Ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης για μια εβδομάδα.
 •   Τα περισσότερα τα ξεχνούμε αμέσως μετά το διάβασμα, γι’ αυτό πρέπει να ξεκινούμε αμέσως με την επανάληψη τμημάτων της ύλης που έχουμε να διαβάσουμε.
 •   Ακόμα και εάν ξεχάσουμε κάτι που μάθαμε καλά στο παρελθόν, μια επανάληψη θα το επανενεργοποιήσει.
 •   Όσο περισσότερες λεπτομέρειες περιέχει η ύλη, τόσο πιο πολλές επαναλήψεις είναι απαραίτητες.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΩ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

Υπάρχουν λίγοι γενικοί κανόνες οι οποίοι ισχύουν για όλους. Ο καθένας πρέπει να βρει αυτούς που ισχύουν για τον εαυτό του.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Η μάθηση

Δυσχεραίνεται:

Εάν μαθαίνουμε μέσω παθητικού διαβάσματος και προσπαθούμε να αποστηθίσουμε.

Διευκολύνεται:

Με την ενεργητική μάθηση:
θέτοντας ερωτήσεις στον εαυτό μας και αναζητώντας τις απαντήσεις.

Εάν χανόμαστε στις λεπτομέρειες.

Με το να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το σημαντικό από το ασήμαντο.

Εάν αποφεύγουμε τις επαναλήψεις.

Με τις συχνές επαναλήψεις της ύλης σε κάθε στάδιο διαβάσματος.

Εάν απλώς αναγνωρίζουμε την ύλη.

Με την ελεύθερη απόδοση της ύλης.

Εάν παρουσιάζουμε αποφευκτική συμπεριφορά.

Με την αναγνώριση των αποφυγών και τη συνειδητή προσπάθεια αντίστασης.

Εάν διαβάζουμε χωρίς χρονικό και μαθησιακό πλαίσιο.

Με την επεξεργασία ενός μαθησιακού και χρονικού προγράμματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και πριν τις εξετάσεις.

Εάν αφήνουμε την όρεξη, τη διάθεση και τα περιστασιακά γεγονότα να επηρεάζουν το πότε θα ξεκινήσουμε το διάβασμα.

Εάν ξεκινούμε το διάβασμα ακόμη και όταν αυτό μας φαίνεται προσωρινά, και κυρίως στην αρχή, δύσκολο.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Οι προϋποθέσεις επιτυχημένης μάθησης περιλαμβάνουν συναισθηματικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη μάθηση και παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

 ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η προσοχή, η συγκέντρωση και η επιμονή επηρεάζονται από τα κίνητρα. Όποιος ενδιαφέρεται για κάτι, και δουλεύει έχοντας έναν διακριτό στόχο, έχει καλές προοπτικές να τον επιτύχει.
Αντίθετα, ο φόβος της αποτυχίας ή η επιδίωξη μάθησης χωρίς την ύπαρξη ενδιαφέροντος δεν αναμένεται να φέρουν καλά αποτελέσματα.
Όποιος πιστεύει στον εαυτό του και στις δυνατότητές του, δηλαδή έχει υψηλά κίνητρα, μαθαίνει γρηγορότερα και αποδίδει καλύτερα.

Μερικά παραδείγματα:

Προσανατολισμός στην αποτυχία

Προσανατολισμός στην επιτυχία

Ανάγκη για αποφυγή της αποτυχίας

Ανάγκη για υψηλή επίδοση

Αναμονή αποτυχίας

Αναμονή επιτυχίας

Φόβος αποτυχίας

Ελπίδα επιτυχίας

Αρνητική συναισθηματική κατάσταση

Θετική συναισθηματική κατάσταση

Η επιτυχία γίνεται αντιληπτή ως τύχη και σύμπτωση

Η επιτυχία γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσμα ικανότητας.

Η αποτυχία εξηγείται ως επιβεβαίωση της ανικανότητας

Η αποτυχία γίνεται αντιληπτή ως ατυχία ή ως σύμπτωση ή ως κάτι που μπορεί να διορθωθεί.

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

 Όλοι μας έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας να κάνει διάφορες σκέψεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις υπό μορφή σύντομων προτάσεων. Όταν αυτές οι κρίσεις επαναλαμβάνονται συχνά, όταν δηλαδή το άτομο τις λέει στον εαυτό του πολλές φορές, αυτές τείνουν να γίνουν πραγματικότητα υπό τη μορφή μιας «αυτοεκπληρούμενης προφητείας».

Είναι σημαντικό να μάθει κανείς να αναγνωρίζει αυτές τις αρνητικές και, πολλές φορές, παράλογες σκέψεις-προτάσεις, δηλαδή αυτά που λέει στον εαυτό του, να τα αναλύει και να προσπαθεί να τα αντικαταστήσει με άλλα, που θα είναι πιο θετικά και πιο ρεαλιστικά.

Μερικά παραδείγματα:

Αρνητικές προτάσεις

Θετικές προτάσεις

Πρέπει να αναγκάσω τον εαυτό μου να διαβάσει.

Έχω έναν ξεκάθαρο στόχο και θέλω να τον πετύχω. Μόνο η μελέτη θα κάνει το στόχο μου πραγματικότητα.

Εάν δεν κάνω τίποτα, είμαι ένας άχρηστος.

Έχω τη δική μου αξία, άσχετα από το τι θα καταφέρω τώρα.

Πρέπει να διαβάσω.

Θέλω να διαβάσω.

Επιδίωξη είναι η απόκτηση ρεαλιστικής αυτοεκτίμησης και υγιούς εμπιστοσύνης στον εαυτό μας:«Ξέρω τι θέλω. Οι σπουδές μου είναι δική μου υπόθεση. Τα εμπόδια τα αντιλαμβάνομαι ως προκλήσεις και δεν επιτρέπω σε τίποτα να με κάνει να παρεκκλίνω από το στόχο μου. Για να πετύχω όμως αυτό το στόχο, είμαι έτοιμος να θυσιάσω κάποια πράγματα.»

Η αδυναμία να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας οδηγεί στην αυτολύπηση, στην απομάκρυνση από την πραγματικότητα και στην παραίτηση:«Πρέπει, αλλά δεν μου αρέσει να εξαναγκάζομαι. Πρέπει να διαβάσω. Αφού δεν έχω καμία όρεξη, γιατί να ταλαιπωρώ τον εαυτό μου;»

Μερικά παραδείγματα μας διαφωτίζουν σχετικά με τις στάσεις απέναντι στη μάθηση:

Παθητικές στάσεις

Ενεργητικές στάσεις

Αποφυγή

Συνέπεια

Αβεβαιότητα

Σιγουριά

Παραίτηση

Αγωνιστικότητα

Γκρίνια

Αισιοδοξία

Πρέπει

Θέλω

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Αρνητική μαθησιακή στάση

Θετική μαθησιακή στάση

Απαισιόδοξη:
«Δεν με θεωρώ τόσο ικανό».

Με αυτοπεποίθηση:
«Με θεωρώ τόσο ικανό».

Άσκοπη, χαοτική:
«Δεν ξέρω πώς».

Ενσυνείδητη:
«Ξέρω τι θέλω».

Πλασματική:
«Εάν μελετήσω την ύλη μια φορά, αρκεί για να την κατέχω».

Ρεαλιστική:
«Επαναλαμβάνω την ύλη μέχρι να τη μάθω».

Με αβεβαιότητα:
«Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να τα μάθω».

Με αυτοπεποίθηση:
«Θα τα καταφέρω να μάθω την ύλη».

Νευρική, χωρίς συγκέντρωση:
«Οι σκέψεις μου τρέχουν κάπου αλλού, έχω κολλήσει».

Ήρεμη και με συγκέντρωση:
«Δεν αφήνομαι να αποσυγκεντρωθώ».

Παραίτηση:
«Δεν βγάζει πουθενά».

Αγωνιστικότητα:
«Αγωνίζομαι να επιτύχω τους σκοπούς μου».

Ασυνέπεια:
«Σήμερα δεν έχω όρεξη».

Συνέπεια:
«Θα διαβάσω ακόμη και αν δεν έχω όρεξη».

«Έτσι κι αλλιώς δεν θα τα καταφέρω».

«Θέλω να τα καταφέρω

     
Read more...

Υποστήριξη μαθητών στη διαχείριση του άγχους των Εξετάσεων

Στην προσπάθεια υποστήριξης των μαθητών Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., το προσωπικό του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ημαθίας επιθυμεί να συμβάλει με κάθε τρόπο:

 1. Αν κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια έχει ανάγκη από υποστήριξη για την διαχείριση του άγχους των εξετάσεων, μπορεί να επικοινωνήσει με την κ. Ειρήνη Αναγνώστου - Κελεπούρη, Σχολική Ψυχολόγο στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ημαθίας.
 2. Επισυνάπτεται πιο κάτω το φυλλάδιο με πρακτικές συμβουλές για την διαχείριση του άγχος των εξετάσεων για να δοθεί σε μαθητές/τριες που το έχουν ανάγκη.

 Το προσωπικό του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ημαθίας εύχεται καλή επιτυχία στους/στις υποψηφίους/ες.

-----------------------------------------------------------------------

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Τι είναι άγχος:

     Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή (συναρπαστική) κατάσταση.

Είναι βοηθητικό:

     Το άγχος σας δίνει περισσότερη ενέργεια (ενεργητικότητα), που μπορεί να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε σωματικές προκλήσεις, να επιλύσετε προβλήματα και να πετύχετε τους στόχους σας.

Είναι βλαβερό (ζημιογόνο):

     Όταν το άγχος συνεχίζεται χωρίς διακοπή για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, πόνους στην πλάτη, ανορεξία, κούραση, κατάθλιψη και άλλα σωματικά συμπτώματα.

 • Η οικογένεια μπορεί και πρέπει να παρέχει στον υποψήφιο ψυχολογική στήριξη. Να αποφεύγει τις πιεστικές συμβουλές για διάβασμα και τις διαρκείς υπενθυμίσεις για έλλειψη σοβαρής αντιμετώπισης των εξετάσεων από τον υποψήφιο.

*Οι λόγοι αποτυχίας έχει αποδειχθεί ότι οφείλονται κυρίως:

1. Στην κακή προετοιμασία

2. Τη λανθασμένη ερμηνεία των ερωτήσεων

3. Την φτωχή, εκφραστικά, διατύπωση των ερωτήσεων

4. Την έλλειψη κριτικού πνεύματος των υποψηφίων, που αδυνατούν πολλές  

   φορές ν' ανταποκριθούν σ' όσα ακριβώς τους ζητούν

5. Το ανεξέλεγκτο άγχος                                                                               

                                                    

*Στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ συντελούν, παράγοντες όπως:                    

1. Η σωστή προετοιμασία

2. Η αυτοπεποίθηση

3. Η σιγουριά του εξεταζόμενου για τις ικανότητες του

4. Η υπομονή και επιμονή

5. Οι λόγοι για επιτυχία

6. Η θέληση για επιτυχία

7. Η ηρεμία και η μεθοδικότητατης σκέψης

8. Και φυσικά... λίγη τύχη!

*Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ να έχουν:

1. Ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας και μελέτης

2. Πρόγραμμα ξεκούρασης και ψυχαγωγίας. Μετράει η «ποιότητα» και όχι η «ποσότητα» της μελέτης

3. Προσοχή και σωστή αυτοσυγκέντρωση την ώρα της μελέτης για να  

   λειτουργεί καλύτερα η μνήμη

4. Πίστη και εμπιστοσύνηστον εαυτό τους

5. Πίστη για την επιτυχία

6. Προσοχή στη διατροφή τους (ελαφρύ φαγητό, υγιεινή διατροφή, όχι πολλούς καφέδες, αλλά κυρίως χυμούς)

7. Προσοχή στα τσιγάρα και το αλκοόλ

8. Προσοχή στο ωράριο του ύπνου. Όχι λιγότερο ύπνο από 6-7 ώρες το βράδυ. Ο ύπνος να είναι ήσυχος και ήρεμος.

Το ΑΓΧΟΣ είναι αναπόφευκτο. Όταν το άγχος ελέγχεται λειτουργεί θετικά, γιατί συντελεί στην ετοιμότητα. Όταν το άγχος δεν ελέγχεται, ο υποψήφιος αντιμετωπίζει δυσκολίες κι έχει αρνητικά αποτελέσματα.

*Τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τα εξής:

1. Ελαφρύ φαγητό (ποτέ νηστικοί)

2. Προσπάθεια για ηρεμία και χαλάρωση

3. Λίγο πριν πάτε στο εξεταστικό κέντρο, καλό είναινα κάνετε έναν μικρό περίπατο, προτιμότερο μόνοι σας.

4. Να προσπαθήσετε (ο υποψήφιος) να μείνετε μόνος τα τελευταία15 λεπτάπερίπου πριν προχωρήσετε για την αίθουσα των εξετάσεων, αποφεύγοντας τις επαναλήψεις της ύλης.                               

                                                               

*Την ώρα που αρχίζουν οι εξετάσεις:

1. Ηρεμία και έλεγχο της αγωνίας με σωστές αναπνοές

2. Ανάγνωση των θεμάτων με πολύ προσοχή δύο φορές (μια αναγνωριστική γρήγορη ματιά και μια δεύτερη με προσοχή για σωστή κατανόηση)

* Όταν πρέπει να επιλέξετε: να το κάνετε γρήγορα και με μεγάλη προσοχή.

   Προσπαθήστε να κάνετε μια κατανομή χρόνου για να μη νιώσετε ότι πιέζεστε.      Δηλαδή, να μη σας ελέγχει το ρολόι σας, αλλά... να το ελέγχετε εσείς.

* Να απαντήσετε πρώτα στις ερωτήσεις που αφορούν στα θέματα που τα

ξέρετε καλύτερα. Έτσι, δεν θα ξεκινήσετε με πανικό και θα εξοικονομήσετε παράλληλα μεγαλύτερη άνεση χρόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να απαντάτε (ο υποψήφιος) ΑΚΡΙΒΩΣ σ' αυτά που σας

ζητούν, χωρίς περιττά λόγια κι όταν σας ζητούν την άποψη σας να την

εκφράζετε ελεύθερα.

* Σε περίπτωση «τρακ»

Αν την ώρα των εξετάσεων νοιώσετε (οι υποψήφιοι) ότι οι πληροφορίες και οι γνώσεις ξαφνικά «εξαφανίστηκαν» από τη μνήμη σας, τότε: να πάρετε βαθιές αναπνοές με ρυθμό (εισπνοή από τη μύτη-εκπνοή από το στόμα). Να σφίξετε όσο πιο δυνατά μπορείτε τα χέρια σε γροθιά και μετά ν' αφήσετε τους μύες να χαλαρώσουν (τουλάχιστον 3 φορές).

Να κλείσετε για 10-15 δευτερόλεπτα τα μάτια και να υπενθυμίσετε τον εαυτό σας ότι εσείς ελέγχετε την κατάσταση και όχι το αντίθετο.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ:

Να αποφεύγετε τα πολλά γλυκά, αναψυκτικά, λιπαρά.

Να αυξήσετε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Αντί για καφέδες, να τρώτε σοκολάτα υγείας μαζί με λίγους ξηρούς καρπούς (καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια-χωρίς αλάτι).

Χυμούς με μέλι και παγάκια.

Μιλκ-σέικ ( γάλα με παγωτό στο μπλέντερ), είναι δροσερό, προσφέρει ενέργεια και την αίσθηση ότι δεν πεινάτε.

Τα γεύματα να είναι κανονικά, όχι δίαιτες και όχι πολυφαγία (λόγω άγχους, αυτά είναι παγίδες).

Απαραίτητη η σωματική άσκηση (κίνηση), βοηθάει το σώμα αλλά και την λειτουργία του εγκεφάλου-κέντρου μνήμης.

                                                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ:

v     Απολαύστε 10-15 λεπτά ηρεμίας και ησυχίας. Καθίστε σε μια αναπαυτική πολυθρόνα και σκεφθείτε ένα αγαπημένο μέρος ή αντικείμενο.

     v     Σφίξτε και μετά χαλαρώστε τους μύες. Σφίξτε δυνατά τη γροθιά και το χέρι σας και χαλαρώστε αυτούς τους μύες.

     v     Κάντε το ίδιο για τους μύες στους ώμους σας, στους μηρούς, στα πόδια κλπ.

ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ:

     Η σωστή αναπνοή είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές για τη μείωση του άγχους. Δυο από τις πολλές τεχνικές αναπνοής, που χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε το άγχος είναι:

Α.) Ελεγχόμενη αναπνοή:

     v     Κάνε ένα διάλειμμα. Σκέψου για λίγα δευτερόλεπτα τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ένταση. Και μετά βγάλε αυτές τις σκέψεις από το μυαλό σου.

     v     Χαλάρωσε τα χέρια και τους ώμους σου.

     v     Έκπνευσε αργά από τη μύτη σου.

     v     Τώρα πάρε μια βαθιά αναπνοή, γεμίζοντας την κοιλιά και μετά το στήθος με αέρα.

     v     Έκπνευσε αργά κι επανάλαβε μέχρι που η αναπνοή σου γίνει κανονική και σταθερή. Καθώς κάνεις αυτό, επικεντρώσου σε κάθε αναπνοή.

     v     Να αισθάνεσαι χαλαρός και ότι μπορείς να ελέγχεις την κατάσταση.

Β.) Μια γρήγορη μέθοδος: Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε μέρα, χωρίς να διακοπεί το πρόγραμμά σου.

     v     Χαλάρωσε τα χέρια και τους ώμους σου.

v      Περίστρεψε το κεφάλι σου μερικές φορές - πρώτα δεξιά, μετά αριστερά.

v      Κλείσε τα μάτια σου, είσπνευσε βαθιά και έκπνευσε, επανέλαβε 3-5 φορές

     v     Επικεντρώσου στην αναπνοή σου, αγνόησε όλες τις σκέψεις που σου προκαλούν άγχος.

                                                                 

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:          

Φαντασίωση:

Κάλμαρε τα τεντωμένα νεύρα, κάνοντας ένα φανταστικό ταξίδι σ’ ένα ιδανικό μέρος. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε βαθιά αναπνοή και για τα επόμενα δέκα λεπτά φαντάσου τον εαυτό σου σ’ όποιο μέρος θα ήθελες να ήσουν.

Κάνε Διάλειμμα:

Κάνε διάλειμμα από αυτό που κάνεις, κάθε λίγο. Έτσι θα νιώσεις ανανεωμένος και χαλαρός.

ΜΗ ΔΕΧΕΣΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ!

Να αισθάνεσαι χαλαρός και ότι μπορείς να ελέγχεις την κατάσταση

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ      

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Read more...
Subscribe to this RSS feed
 1. Ειδησεις
 2. Ετικετες
 3. Videos

Sign In or Create Account